Acordarea titlului de “ Antrenor Emerit” domnului Silaghi Teodor Ionel

Cabinetul Ministerului Tineretului şi Sportului în conformitate cu Ordin 1316/21.12.2016 privind acordarea titlului de „Antrenor Emerit”.

Având în vedere art. 4 al Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru sport nr.1072/17.2016; Referatul Direcţiei Dezvoltarea Sportului de Performanţă nr. 9637/ 14.12.2016 ; În temeiul art. 18 alin (1) lit. p din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul Tineretului şi Sportului emite prezentul ORDIN :

Art. 1 Se acordă titlul de „Antrenor Emerit” domnului : Silaghi Teodor Ionel.

Art. 2 Ordinul se distribuie de către Direcţia Dezvoltarea Sportului de Performanţă: – Serviciul Resurse Umane şi Federaţia Română de Box.

 

 

Clubul sportiv Basti BOX Salonta îl felicită pe vechiul şi mereu tânărul „Antrenor Emerit” Silaghi Teodor Ionel pentru sacrificul şi performanţa făcută iar cu o experienţă de 50 de ani în arta nobilă Box şi azi slujeşte comunitatea salontană prin aducerea de noi performanţe naţionale şi internaţionale , ne mândrim cu el!

 

Împreună Campioni,

al vostru boxer,

Preşedinte Club Sportiv Basti Box Salonta

Sebastian Silaghi