Viziunea Basti Box

Sportul Box este unul dintre cele mai vechi sporturi olimpice din lume, un sport bătrân dar mereu tânăr.

Boxul salontan s-a dezvoltat și se dezvoltă ca rezultat al unei intense munci creatoare efectuată de antrenori care prin munca lor au creat școala salontană a măiestriei în box.

Clubul Sportiv Basti Box Salonta încurajează și protejează valorile umane, educă în spiritul datoriei faptei, a curajului de a iubi o viață sănătoasă, conservarea tezaurului, comorilor din „arta nobilă”, lărgirea viziunilor spre scopuri ambițioase și nobile, continuitatea acțiunilor constructive și deschiderea spre nou și activ.